ORTAOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

İleri Nesil Okulları Ortaokul Eğitim Programları, Milli Eğitim Müfredatı temelinde, uluslararası standartlarda geçerliliği olan eğitim programları ile yapılandırılarak hazırlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan programla, öğrenci merkezli, öğrenciyi sadece akademik yönden değil aynı zamanda sosyal ve kültürel yönden de destekleyen çalışmalar yürütülür.

Bilgiyi keşfeden ama aynı zamanda edindiği bilgiyi sorgulayan, dünyaya, çevresine evrensel bakış açılarıyla bakabilmesini sağlayacak çalışmalar uygulanır.

Programlar, sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir.
Farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu, öğrenmenin disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği sınıf ortamları oluşturulur.

Yaşayarak öğrenmenin merkezinde, paylaşma ve üretme alanlarıyla matematiksel bakış açısı, ana dil ve yabancı dil desteklenir.

İleri Nesil Okulları Ortaokul kademesinde yürütülen programlarda yer alan öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle öğrencilerimiz deney yapar, tartışır, araştırır ve proje temelli, sorgulamaya dayalı yöntemlerle çalışır.
Yabancı dili konuşma, yazma ve okuma düzeyinde kullanabilen bunun yanı sıra ana dilini doğru kullanan, edindiği dil yetisini uluslararası çalışmalara aktarabilen bireyler olarak eğitim görür.
Ulusal ve uluslararası sınavlarda aldığı eğitimi başarıya dönüştürür.

Yabancı Dil Eğitimi- Ortaokul

İleri Nesil Okulları Ortaokul İngilizce Programı, dilde bütünlük felsefesinin ilkeleri doğrultusunda branşlarla iş birliği içerisinde yürütülür.

Özgün iletişim etkinlikleri ile öğrencilerin yabancı dili amaca yönelik kullanabilecekleri olanaklar sunulur. Bilgisayar, internet gibi teknolojik araçların sistemli bir şekilde kullanılır.

Bu dönemde her öğrencinin dili anlama ve kullanma becerisinin, kendi bireysel hızına göre gelişeceği gerçeği göz önünde bulundurulur.
Değerlendirme sürecinde, öğretmenin gözlemlerinin yanı sıra öğrencinin yıl boyunca yaptığı etkinlikleri kapsayan projeler, okuma ve yazma çalışmalarından, sınavlardan faydalanılır.

Okul yaşantısının yanı sıra öğrencinin maruz kaldığı tüm yaşam ortamlarında yabancı dili aktif kullanması beklenir.

İkinci Yabancı Dil; İspanyolca, Fransızca, Almanca dillerinden birini seçen öğrencimiz tarafından belirlenir.
Ortaokul düzeyinde uygulanan ikinci yabancı dilin amacı; öğrencilerimize Avrupa Dillerini tanıtmak, sevdirmek ve öğretmektir. Bunun yanı sıra farklı dillerde günlük hayatta kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamaktır.

Değerler Eğitimi

Okulumuzda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler, öğrencilerimizin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş grubunun, yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer verme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler.

Veli- Öğretmen Paylaşım Günleri

İNO Öğretmenlerinin haftalık programlarında iki saat randevulu veli görüşmelerine ayrılmıştır. Bu görüşmelerle, öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenmektedir. Öğretmenlerimizle birebir görüşme yapmak isteyen velilerimiz, randevu saatlerini göz önünde bulundurarak, öğretmenlerimizden mail yoluyla görüşme talebinde bulunabilirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İNO Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç ana gruba hizmet eder. Psikolojik Danışman, öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, gereksinimlerini belirlemek ve doğru yönlendirmelerde bulunabilmek için gözlem yapar, çeşitli test ve envanterler uygular. Öğrencilerin sorunlarına uygun çözüm önerileri getirir. Öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda, bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarıyla çalışmalarını yürütür.

Öğrenciler ‘Okul Temel Anlaşmalarını’ eğitim-öğretim yılı başlangıcında, sınıflar düzeyinde ve öğretmenlerinin rehberliğinde, kendileri belirler ve uygular. Bu yöntemle, öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir; özdenetim sağlanır.

ino kayıt


    Ortaokulda Yaşam