• Akademik yeterliliği tüm branşlarda üst düzeye erişmiş,
 • Bilgiyi keşfeden ama aynı zamanda edindiği bilgiyi sorgulayarak günlük yaşamda kullanabilen,
 • Dünyaya, çevresine evrensel bakış açılarıyla bakabilen,
 • Okumayı kültür haline getirmiş bu sayede okumanın getirilerini edinmiş, edindiği bilgileri düşünce süzgecinden geçirebilen, empati kuran, kendini ifade edebilen, konuşan, anlatan, dinleyen, yazan, hayal kuran, entelektüel düzeyi yüksek,
 • Teknolojiyi doğru kullanan, sadece tüketen değil bu alanda üretebilen,
 • Saygı, sevgi, yardımseverlik, paylaşma gibi değerlere sahip,
 • Doğaya, dünyaya, üzerinde yaşayan tüm canlılara karşı duyarlı,
 • Yaşadığı çevreye ait değerlerin yanı sıra dünyada var olan farklı kültürleri tanıyan ve tanımaya istekli,
 • Yabancı dili ‘dünyada ben varım ve üretiyorum’ diyebilecek düzeyde hem kendi hem de ülkesinin geleceğini uluslararası düzeye taşıyacak düzeyde kullanabilen,
 • Analitik düşünebilen, yorum yapabilen ve problemler karşısında çözüm üretebilen matematik okur yazarlığı yüksek bireyler yetiştirebilmektir.
 • Bu hedefle yürütülen tüm eğitim öğretim çalışmaları disiplinler arası yapılan programlamayla yürütülür. Sınıf ortamları öğrencilerimizin yaş düzeyleri dikkate alınarak, eğitim teknolojileriyle yapılandırılmıştır.
 • Müfredat içerikleri tüm branşlarda yaparak yaşayarak öğrenmenin merkezinde öğrencilerimizin aktif olduğu programlarla uygulanır. Yol haritamız bilimdir. Öğrencilerimize gerek bireysel gerekse ekip çalışmalarıyla araştırmaya, proje hazırlamaya yönlendirilir, bu hazırlık için gerekli zemin hazırlanır.
 • The Barstow Okulları ortaokul müfredatı 6,7,8. Sınıfları için planlanan çerçeve bir programı kapsar. Ortaokul müfredatı Dil Sanatları, Matematik, Bilim ve Sosyal Bilimler alanlarına ayrılmıştır.

  Ana dil olan İngilizce dersleri aktif okuma, metin inceleme, dil bilgisi ve yazarlık atölyelerinden oluşur. Anadil İleri Nesil Okullarında Türkçe Dersleri ve Yazarlık Atölyeleriyle eş güdümlü yürütülür. Çalışmalar şiirden, resmi araştırmaya, edebiyat analizine kadar birçok alanda yürütülür. Günlük yazma, şiir, hatıra, araştırma belgeleri, gazetecilik gibi önemli parçalardan oluşur.

  The Barstow Okullarında matematik müfredatı Ön Cebir, Temel Cebir, Geometri alanlarını içeren bir programla yürütülür. Programda amaç öğrencilerde cebirsel düşüncenin temelini oluşturmak vardır. Ayrıca ortaokul matematik eğitim programında öğrencilerin üst düzey eğitime geçişinde gerekli alt yapıyı oluşturmak hedeflenmiştir. Bu hedefle 7 ve 8. sınıf düzeylerinde müfredat lise konu ve kazanımlarıyla harmanlanır. İleri Nesil Okullarında Matematik eğitimi MEB programı takip edilerek planlanmış olup, The Bastow Müfredatı ile desteklenerek hazırlanır.

  The Barstow Okullarında Fen Bilimleri müfredatı Bilim başlığı altında, Fizik Bilimi, Yaşam Bilimi ve Dünya Bilimi olarak yürütülür. Bu başlıklar İleri Nesil Okulları Fen Bilimleri müfredatında Fizik, Kimya ve Biyoloji ders içerikleriyle denklik içinde yürütülür.

  İleri Nesil Okullarında Sosyal Bilgiler ve İnkılap Tarihi derslerine karşılık gelen dersler The Barstow Okullarında Coğrafya ve Kültürler ve Amerikan Tarihi olarak yürütülür. Ortak müfredat çalışması MEB müfredatının Coğrafi Araştırmalar ve Yazma, Çevre Sorunları, Jeopolitik ve Küresel Meseleler başlıklarıyla genişletilmesiyle oluşturulur.

  İleri Nesil Okullarında İspanyolca, Almanca ve Fransızca olarak yürütülen 2. Yabancı dil ders içerikleri The Barstow Okullarında Fransızca ve İspanyolca olarak yürütülür. 2. Yabancı dil eğitim stratejileri ortak plan çerçevesinde ilerler.

  The Barstow Okullarının 6. Sınıf düzeyinde verilen İki Boyutlu Sanat, Beden Eğitimi ve Müzik dersleri İleri Nesil Okullarında yapılan branşlaşmayla Müzik, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar olarak planlanır.

  The Barstow Okulları-İleri Nesil Okulları iş birliği ile uygulanan Örnek Seçmeli Ders Seçenekleri aşağıdaki gibidir;

 • 3D Sanat Keşifleri
 • Siyah-Beyaz Fotoğraf
 • Yaratıcı-Meraklı Zihinler
 • Dijital Video Eğitimi
 • Zaman İçerisindeki Hastalıklar
 • Ekoloji:İnsan&Gezegen
 • Genel Sanat
 • Uluslararası Çalışmalar
 • Yaşam Boyu Fitness
 • Ortaokul Makers
 • Eğlenceli Bilim Olimpiyatı
 • Güncel Olaylarda Özel Konular
 • Para Yönetiminin Temelleri
 • VEX Robotics
 • Yoga
 • Hukuk&Kanun
 • İleri Nesil Okulları Ortaokul İngilizce Programı, ‘Dilde Bütünlük’ felsefesinin ilkeleri doğrultusunda branşlarla iş birliği içerisinde yürütülür.

  düzeyinde uygulanan yabancı dil-İngilizce eğitiminin amacı;
 • Günlük yaşamda kendini yabancı dilde ifade edebilen, yabancı dili konuşma, yazma ve okuma düzeyinde doğru kullanan, edindiği dil yetisini uluslararası çalışmalara aktarabilen bireyler yetiştirmektir. Bunu yanı sıra dünyada geçerliliği olan dilleri kullanabilen bireyler yetiştirme yoluyla öğrencilerimize geleceklerini uluslararası düzeye taşımak en büyük hedefimizdir.
 • Yabancı dil ediniminde amaç yaşam durumlarıyla öğrencilerimizi yabancı dile maruz bırakmaktır. Çalışmalar, konuşma, okuma ve yazma odağında yürütülür. Projeler, bireysel ve ekip görevlendirmeleri, sunumların her biri kullanılan araçlardır.
 • Özgün iletişim etkinlikleri ile öğrencilerin yabancı dili amaca yönelik kullanabilecekleri olanaklar sunulur. Teknolojik programlar ve yapay zekâ temelli dil edinim programı kullanılan teknolojik araçların en önemlilerindendir.
 • Bu dönemde her öğrencinin dili anlama ve kullanma becerisinin, kendi bireysel hızına göre gelişeceği gerçeği göz önünde bulundurulur.
 • Değerlendirme sürecinde, öğretmenin gözlemlerinin yanı sıra öğrencinin yıl boyunca yaptığı etkinlikleri kapsayan projeler, okuma ve yazma çalışmalarından, sınavlardan faydalanılır.
 • Okul yaşantısının yanı sıra öğrencinin maruz kaldığı tüm yaşam ortamlarında yabancı dili aktif kullanması beklenir.
 • Ortaokul düzeyinde Fen ve Matematik derslerinde branşlaşma yabancı dil için uygulanır. Öğrencilerimizin İleri Nesil Okullarında yabancı dil ağırlıklı lise öğrenimine yeterliliklerini arttırmak amacıyla 5. Sınıftan itibaren tüm düzeylerde ikişer saat İngilizce Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilir. Dersler Matematik ve Fen Bilimleri alanında terminoloji çalışmalarına yönelik olup, Türk müfredatıyla iş birliği içinde yürütülür. Dersler yabancı öğretmenler tarafından verilir.
 • Ortaokul düzeyinde her öğrencimiz İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinden birini seçerek ikinci yabancı dil eğitimini alır. Bu eğitim ilkokuldan gelen alt yapı ile uzmanlık boyutuna ulaşır.
 • Ortaokul düzeyinde uygulanan ikinci yabancı dilin amacı;

  Öğrencilerimize Avrupa Dillerini tanıtmak, sevdirmek ve öğretmektir. Bunun yanı sıra farklı dillerde günlük hayatta kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamaktır. Yabancı dili konuşma, yazma ve okuma düzeyinde kullanabilen bunun yanı sıra ana dilini doğru kullanan, edindiği dil yetisini uluslararası çalışmalara aktarabilen bireyler olarak eğitim görür.

  İleri Nesil İlkokul öğrencileri yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta, hayatın olağan akışı içinde yaşayarak öğrenmekte ve akademik gelişimini öğretmen desteği ile çift dilli olarak sürdürmektedir. Uygulanan program, yabancı dil becerilerini erken yaşta, günlük yaşama aktararak, öğrencilerin doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedeflemektedir.

  Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir. Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim içinde olmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır. Yabancı dil, öğrenci sunumları, yarışmalar ve uluslararası projeler ve oyunlarla hayatın içine aktarılır.

  İkinci Yabancı Dil; İspanyolca, Fransızca, Almanca dillerinden birini seçen öğrencimiz tarafından belirlenir. İkinci yabancı dil, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren haftada 2 saat olarak uygulanır. Oyun, şarkı ve etkinlikler yoluyla öğretilir.

  Okuduğunu anlama, yorum yapmaya dayalı LGS’ye hazırlık sürecinin temeli ortaokulda 5. sınıfta atılır. Türkçe derslerinde yapılan okuma ve yorumlama çalışmaları bu temeli oluşturur. 5,6. Sınıf düzeylerinde başlatılan çalışmalar deneme ve süreç değerlendirme sınavlarıyla ölçülür. Uygulanan sınav sonuçları velilerimizle paylaşılır, sınıf öğretmenlerince öğrencilerle değerlendirilir. Haftalık etütler uygulanan sınav sonuçlarına göre planlanır.

  5 ve 6. Sınıf düzeyinde uygulanan 6’şar deneme sınavını ve 4’er Süreç İzleme Sınavı, 7. Sınıf düzeyinde 8 Süreç İzleme Sınavı ve 13 Deneme Sınavı olarak uygulanır.

  7. Sınıf müfredatı tüm branşlarda nisan ayının sonunda tamamlanır, bu tarihten itibaren tüm branşlar 8. Sınıf müfredat çalışmasına başlar.

  8. Sınıf düzeyinde deneme sınav sayıları 35’e ulaşır. Gerek kurum içi hazırlanıp uygulanan gerekse kurumsal denemelerle süreç sürdürülür. Amaç öğrencilerimizi sıralamak değil, onları deneyim sahibi yapmaktır. Nisan ayının ikinci haftası 8. Sınıfa ait tüm konular bitirilir, genel tekrar dönemi başlatılır. Tüm bu süreç içerisinde öğrencilerimizle kaygı, verimli ders çalışma yöntemleri gibi konularda Rehberlik Birimi çalışmalarını yürütür.

  İleri Nesil Okulları Ortaokul düzeyinde kulüpler öğrencilerimizin kendilerini keşfetme yolunda attıkları en önemli adımlardan biridir. Kulüpler öğrencilerimize edindikleri akademik bilgileri kullanmalarına olanak sağlayan bir köprüdür. Her dönem öğrencilerimizin seçimine sunulan kulüpler aşağıdaki başlıklar altında toplanır. Her hafta 1 ders saati olarak içerikler planlanır.

 • Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü
 • 'Değişmeyen Gelecek' Doğa Kulübü
 • 'Hayalden Yazıya' Edebiyat Kulübü
 • 'Geçmişten Geleceğe' Tarih Kulübü
 • Paylaşmaya Değer Fikirler Kulübü
 • Basın ve Yayın Kulübü
 • Fotoğrafçılık ve Sinema Kulübü
 • Grafiti ve Sanat Kulübü
 • Pilates ve Spor Kulübü
 • Orkestra ve Müzik Kulübü
 • Teknoloji Kulübü
 • Halk Oyunları Kulübü
 • Akıl Oyunları Kulübü
 • Türkçe; Ana dilini doğru kullanan, okumayı kültür haline getirmiş, okuduğunu anlayan yorumlayan, kendini ifade edebilen, edebiyata sadece okur olarak değil entelektüel düzeyde hâkim, yaratıcı yazan, duygu ve düşüncelerini yazıya dökebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

  Matematik; Türkçe bölümüyle iş birliği içinde çalışarak, okuduğunu anlayan, yorumlayan, soran cevap arayan, analitik düşünme yeteneğine sahip, problemler karşısında çözüm yolları üretebilen, stratejiler geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefler.

  Fen Bilimleri; Bilim yolunda, deney, gözlem, araştırmaları kullanarak proje odaklı çalışır, bilimsel bakış açısına sahip, üreten bireyler yetiştirmeyi hedefler.

  Sosyal Bilgiler; Yaşadığı coğrafyayı tanıyan, ülke tarihine ilgili, dünya coğrafyası ve kültürlerini anlayan ve dünya tarihini ve en önemlisi Atatürk İlke ve İnkılaplarını ve tarihini bilen, araştıran, okuyan bireyler yetiştirmeyi hedefler.

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Tüm dünya dinlerini inançlarını bilen aynı zamanda insan olmanın gereklilikleri olan merhamet, doğruluk, empati gibi değerlere sahip ‘iyi insan’ yetiştirmeyi hedefler.

  Uygulamalı Dersler; Görsel Sanatlar, Bedene Eğitimi ve Spor, Müzik, Drama derslerinin tamamının amacı sanat ve spor alanında öğrencilerimizin kendi yeteneklerini keşfetmek, onları yetenekleri doğrultusunda en doğru şekilde yönlendirebilmektir. Uygulamalı dersler öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda branşlaşma doğrultusunda yürütülür. Yüzme, voleybol, basketbol, futbol, dans beden eğitimi derslerindeki branşlaşmayken, keman, piyano, gitar müzik alanındaki branşlaşma örnekleridir. 

  İleri Nesil Okullarında görev alan öğretmenlerin veli görüşme saatleri her dönem tüm velilerimizle paylaşılır. Velilerimiz öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini takipte söz konusu bireysel görüşmeleri kullanırlar. Görüşmeler randevu ile gerçekleşir.

  Her dönem bir tane olmak üzere bireysel veli toplantısı gerçekleştirilir. Akademik değerlendirme toplantıları her dönem tüm sınıf öğretmenlerinin ve velilerimizin katılımıyla yapılır. Sınıf öğretmenleri velilerimizi her dönem iki kez olmak üzere telefon aracılığıyla arar, velilerimizle eğitim öğretim sürecini değerlendirir.

  İleri Nesil Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç ana gruba hizmet eder. Psikolojik Danışman, öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, gereksinimlerini belirlemek ve doğru yönlendirmelerde bulunabilmek için gözlem yapar, çeşitli test ve envanterler uygular. Öğrencilerin sorunlarına uygun çözüm önerileri getirir. Öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda, bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarıyla çalışmalarını yürütür.

  Öğrenciler ‘Okul Temel Anlaşmalarını’ eğitim-öğretim yılı başlangıcında, sınıflar düzeyinde ve öğretmenlerinin rehberliğinde, kendileri belirler ve uygular. Bu yöntemle, öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir; özdenetim sağlanır.

  Eko-Okullar Programı, 2019 yılından bu yana okul öncesi , ilkokul ve ortaokul seviyesinde çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bütünsel bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okulumuzdaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

  Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrencilerimizin okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım ‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla, sınıfta dersin de ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

  Programın Faydaları

  Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Öğrencilerimiz;

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
 • İlk iki eğitim öğretim yılı süresince “Çöp-Atık-Geri Dönüşüm” konuları işlenmiş devamında programı başarıyla yürütmenin sonucunda ‘Yeşil Bayrak’ ödülü alınmıştır.

  Eko-okulların temel amacı olan disiplinler arası çalışmalar ile tüm zümrelerde eko-okul konuları öğrencilerimiz ile ders içerikleriyle desteklenerek işlenmiştir.

  2021-2022 Eğitim-öğretim yılı itibariyle “Su” konusu okulumuzda işlenmeye başlanmıştır. Tüm zümre öğretmenlerimiz ile hazırlanan eylem planlarıyla ders içi çalışmalar planlanmıştır.