Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini etkili ve kalıcı kazanabilmeleri, keşfetme, deney yapma ve gözlemlerini uygulamaya geçirmeleri hedeflenir.

Yabancı dilde bütünlük ilkesine bağlı kalarak, diğer branşlarla iş birliği içinde Türk ve Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle programlar yürütülür. Öğrencilerin İngilizce dilini ana dili seviyesinde ve ek olarak başka bir yabancı dili ileri seviyede kullanabilmesi hedeflenir.

Sorgulama temelli bilim eğitimi, bütüncül ve disiplinler arası yaklaşım ile her kademede uygulanır.

Öğrenci bir bütün olarak algılanır; yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temeli bu eğitimle oluşturulur.

Öğrencilerin teknolojik gelişimleri yakından takip etmeleri ve insana değer katan yeni inovatif fikirleri hayata geçirmeleri sağlanır.

Ortak planlama ve derslerin birbiri ile entegrasyonu öğrencilerde problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir, olaylara bütüncül yapıda bakabilme yetisi kazandırır.

Türkiye’de uygulanan ulusal akademik sınavlara ve uluslar arası sınavlara hazırlık çalışmaları dersler bazında yapılır.

Tüm dünyada geliştirilen yeni yaklaşımlar ve inovatif uygulamaların takip edilmesi ile beraber, öğrencilerin yeni sistemlere ve programlara dahil olmaları sağlanır.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek; bireysel merak ve yeteneklerini keşfetme süreçleri Kulüp Çalışmaları ile yürütülür.

Öğrencilerin ünite konuları ardından yapılan değerlendirmelerinde ortaya çıkan kazanım eksiklikleri, ek çalışma saatleri ile desteklenir.

Öğrencilerimizin sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerini önemsiyoruz. Okula girişlerinden mezuniyetlerine kadar tüm süreçlerinde bireysel ve titiz rehberlik çalışmaları yürütülür.