Vizyonumuz;
Ulusal ve uluslararası program ve değerlere sahip, bireysel eğitim modelini benimseyen İleri Nesil Okullarının vizyonu; öğrencilerinin yaratıcılık, liderlik, empati, eleştirel düşünme, problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirerek onların yaşamda fark yaratmalarını sağlamaktır.

Misyonumuz;
İleri Nesil Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimizin,
Öğrenme odaklı müfredat desteği ile bilgiyi yaşama aktarabilen,
Kişisel hak ve özgürlüklerinin farkında,
Yaratıcılığı ile fark yaratan,
Teknolojiyi amacına uygun kullanabilen,
Soran-sorgulayan araştıran ve bilimsel düşünen,
En az bir yabancı dili kendini ifade edebilecek düzeyde konuşabilen,
Bulunduğu toplumun değerlerine ve geleneklerine saygılı,
Özgüveni yüksek, sorumluluk bilincinin yanı sıra doğayı koruma bilincine, çevresel ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Anaokulu Yaşam