Vizyonumuz;

Geleceğin dünyasına hazır olmak için gereken bilgi, beceri ve değerlerle donanmış bireyler yetiştiren, Türkiye’nin önde gelen ve dünya çapında tanınırlığa sahip yenilikçi ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

 • 21. yy yetkinliklerine ve STEAM becerilerine sahip,
 • Uluslararası akademik alanlarda donanımlı,
 • Yetişkinlik yaşantısında gereksinim duyacağı yaşamsal ve becerilere sahip,
 • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendi potansiyelini keşfederek geliştiren,
 • Atatürk İlkelerini ve Atatürkçü düşünceyi benimsemiş,
 • Doğayı koruma bilincine, çevresel ve toplumsal duyarlılığa sahip,
 • İnsani değerleri yüksek,
 • Güçlü yabancı dil bilgisiyle farklı kültürleri tanıyan ve farklılıklara saygı duyan,
 • Özgüvenli, farkındalık seviyesi yüksek, kendisine ve topluma yararlı, üreten
 • Disiplinler arası, soran-sorgulayan, araştıran ve bilimsel düşünen,
 • Toplumun değerlerine ve geleneklerine saygılı,

bireyler yetiştirmektir.

Kampüste Yaşam