Misyonumuz & Vizyonumuz

Ulusal – uluslararası program ve değerlere sahip, bireysel eğitim modelini benimseyen İleri Nesil Okullarının vizyonu;

öğrencilerinin yaratıcılık, liderlik, empati, eleştirel düşünme, problem çözme ve ekip çalışması becerilerini sürekli geliştirerek onların inovatif çalışmalarla yaşamda fark yaratmalarını sağlamaktır.

İleri Nesil Okulları olarak misyonumuz;

 • Öğrenme odaklı müfredat desteği ile bilgiyi yaşama aktarabilen,
 • Kişisel hak ve özgürlüklerinin farkında olan,
 • Yaratıcılığı ile fark yaratabilen,
 • 21. yy yetkinliklerine ve STEAM becerilerine sahip olan,
 • Teknolojiyi amacına uygun kullanabilen,
 • Soran-sorgulayan, araştıran ve bilimsel düşünebilen,
 • En az bir yabancı dili ileri düzeyde konuşabilen,
 • Bulunduğu toplumun değerlerine ve geleneklerine saygılı olan,
 • Özgüveni yüksek, sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Doğayı koruma bilincine, çevresel ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmektir.
 • Öğrenci merkezli tasarlanan akademik programlar,
 • Dönüşümlü düşünme,
 • Bireysel ihtiyaca göre öğrenim fırsatı,
 • Disiplinler arası iş birliği ve uygulama,
 • Topluma ve küresel sorunlara duyarlılık,
 • Yetenek gelişimine katkı,
 • Ana dil ve yabancı dilde kendini ifade edebilme.