EĞİTİM – ÖĞRETİM HEDEFLERİ

İleri Nesil Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim, Hazırlık + 4 yıl olarak sürdürülür.
Özel Anadolu Liseleri statüsünde 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında yeni döneme başlayacak olan İleri Nesil Anadolu Lisesi, güçlü akademik programlarını Millî Eğitim Bakanlığı lise müfredatı ve The Barstow School’un uyguladığı uluslararası program olan AP (Advanced Placement) ile zenginleştirerek öğrencilerine sunmak üzere çalışmalarını tamamlamıştır.
İleri Nesil Anadolu Lisesinde öğrenciler; uygulamalı, proje temelli öğretim programları ve öğrenci merkezli eğitim yöntemleriyle, problem çözme, deneyleme, tartışma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler.
Farklı yabancı dillerin konuşulduğu ortamda bilgi ile donanmış, öz güveni gelişmiş, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, başarı odaklı bireyler olarak yüksek öğrenime hazırlanırlar.

Okulumuzda 8,9 ve lise hazırlık sınıflarından başlayarak danışman öğretmenlik sistemi uygulanır. Bu öğretmenler öğrencilerin lise eğitimleri süresince akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini takip eder.
Okulun açık – kapalı her alanı öğrenme ortamı olarak öğrencilere sunulur ve bu ortamlarda zenginleştirilmiş ders müfredatları ile öğrencilerin çok yönlü gelişimleri sağlanır.

İNO Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir yabancı dil programı uygulanır. 9. sınıftan itibaren matematik ve fen bilgisi dersleri İngilizce olarak verilir. 9 ve 10. sınıf programı, diğer liselerde olduğu gibi tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. 11. sınıftan itibaren ilgi ve becerilerine göre gerekli temel dersleri seçebilirler. Bu sınıflarda fen bilgisi, Türkçe, matematik ve yabancı dil alanı olmak üzere 3 alan bulunur.

EĞİTİM – ÖĞRETİM UYGULAMALARI

ino kayıt


    Kampüste Yaşam