EĞİTİM – ÖĞRETİM HEDEFLERİ

 

Program

İNO Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim, Hazırlık + 4 yıl olarak, Özel Anadolu Liseleri statüsünde, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda verilmektedir.

İNO Anadolu Lisesinde öğrenciler; uygulamalı, proje temelli öğretim programları ve öğrenci merkezli eğitim yöntemleriyle, problem çözme, deneyleme, tartışma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler.

Farklı yabancı dillerin konuşulduğu ortamda bilgi ile donanmış, özgüveni gelişmiş, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, başarı odaklı bireyler olarak yüksek öğrenime hazırlanırlar. Okulumuzda 8,9 ve Lise hazırlık sınıflarından başlayarak Danışman Öğretmenlik Sistemi uygulanır. Bu öğretmenler öğrencilerin lise eğitimleri süresince akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini takip eder.

Okulun açık – kapalı her alanı öğrenme ortamı olarak öğrencilere sunulur ve bu ortamlarda zenginleştirilmiş ders müfredatları ile öğrencilerin çok yönlü gelişimleri sağlanır.

İNO Anadolu Lisesi Hazırlık sınıflarında yoğun bir yabancı dil programı uygulanır.9. sınıftan itibaren Matematik ve Fen dersleri İngilizce olarak verilir.9 ve 10 sınıflarda tüm branş dersleri okutulur, 11. Sınıftan itibaren ilgi ve becerilerine göre gerekli temel dersleri seçebilirler. Bu sınıflarda Fen Bilimleri, Türkçe – Matematik ve Yabancı Dil alanı olmak üzere 3 alan bulunur.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM UYGULAMALARI


a-Yabancı Dil Eğitimi

İNO Anadolu Lisesinde Türk Eğitim Müfredatı uluslararası programlar ile zenginleştirilir, eğitimler Türk ve yabancı öğretmenler tarafından iki dilde yapılır. Teknolojinin her alanda kullanıldığı sınıflarda eğitim gören öğrenciler, İngilizce literatür ve bilgi kaynaklarını kolaylıkla izler, üniversite hazırlık muafiyet sınavlarında başarılı olmaları sağlanır.

 

İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) öğretimi de programda dört dil becerisinin kazandırılması amaçlı çeşitli aktiviteler, projeler ve geziler ile yürütülür.

 

b-Ek çalışmalar, etütler

Öğrencilerin konu eksiklerini gidermek, zorlandıkları konuların tekrarlarını yapmak, yurt içi- yurt dışı sınavlarda test tekniklerini geliştirmek, zaman yönetimi konularında bilinçlendirme amaçlı cumartesi günleri ek dersler, etütler yapılır.

c-Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Eğitimi

İNO Lisesinin temeli olan Proje Bazlı eğitim ve aktif öğrenme sistemi bilgisayar dersliklerimizde uluslararası paylaşımlı çalışmalarla yürütülür ve öğrencilerin teknoloji konularında yetkinlikleri sağlanır. Bilgisayar eğitimi, Teknoloji donanımlı sınıflarda uygulamalı ve ders içerikleriyle bağlantılı program doğrultusunda işlenir.

d-Sosyal Kültürel Etkinlikler

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştiren ve sosyal hayata hazırlayan çeşitli kulüp çalışmaları yapılır. Okulun açıldığı hafta etkinlik – kulüp listeleri öğrencilere dağıtılır ve seçim yapmaları istenir.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek, yaşadıkları toplumu daha iyi anlar ve topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenir.

e-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Lise yılları öğrencilerin hem duygusal gelişim hem de kariyere yönelim konularında önemli bir dönemdir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişimini desteklemek için aşağıdaki hizmetleri sunar;

  • Sınıflar düzeyinde Rehberlik programının planlanması ve uygulanması,
  • Öğrencilere yönelik bireysel danışma,
  • Kariyer yönelimi çalışmaları,
  • sınıflar için alan seçim çalışmaları,
  • Grup rehberliği.

Öğrencilere bireysel sorunlarında sürekli destek sağlama, Okul – Aile -Rehber       Danışman iş birliği ile öğrenci gelişimi desteklenir.

 

f-Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin başarısı, ‘Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’ esaslarına göre yapılır. Yıl içerisinde yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla birlikte ödev, proje ve ders içi – ders dışı etkinliklerin değerlendirilmesi sonucu öğrencinin yıl sonu notu hesaplanır.

Ara Karne

Öğrenci gelişimini, başarısını ve öğretmen gözlemlerini aile ile paylaşmak amacıyla her dönem bir kez verilir.

 

g-Veli – Öğretmen Paylaşım günleri

Öğretmenlerimizin haftada bir saati görüşmeye gelen velilerimiz için ayrılmıştır. Bu görüşmelerle öğrencilerimizin gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bu bilgiler velilerle paylaşılır, başarıyı arttırmak için gerekli öneriler yapılır ve önlemler alınır.

 

h-Veli – Öğretmen İletişimi

İNO Anadolu Lisesinde okul ve ailenin ortak dil kullanması, ortak tutum sergilemesi, öğrenci başarısının artması amacıyla veli iletişimine büyük önem verilir. Yapılan tüm etkinlikler, duyurular, geziler, öğrenci gelişimi, devam-devamsızlık ve disiplin kurulu kararları hakkında velilerimiz telefon, mesaj ve elektronik posta yoluyla bilgilendirilir.

 

ino kayıt


    Kampüste Yaşam