İleri Nesil Okulları
Çocuğunuzu
hayallerine ulaştıracak
eğitim
İNO'da başlar!

Eğitim yaklaşımımızla, güçlü eğitmen kadromuzla, Çekmeköy’de doğa içinde 10.000 m² açık alan üzerine kurulu, güneş enerjisi santrallerimizle enerjimizi kendimiz ürettiğimiz kampüsümüzde, anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuzda geleceğe hazırlayacağımız öğrencilerimizle buluşmayı bekliyoruz!

İNO Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

İleri Nesil Okulları Eğitim Yaklaşımı

Course

Yoğun İngilizce Programı

Türk ve yabancı öğretmenler tarafından yürütülen İngilizce programımız ile öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterleri doğrultusunda bağımsız kullanıcı seviyesinde mezun olmalarını sağlanır.
5. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Fransızca, Almanca ve İspanyolca seçenekleri sunarak, mezun öğrencilerimizin seçmiş oldukları ikinci yabancı dilde temel kullanıcı seviyesine gelmiş olmalarını hedeflenir.

21. yy Becerilerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Yaklaşımı

İleri Nesil Okulları’nda öğrencilerimizin üst eğitim basamaklarında gereksinim duyacakları akademik donanıma sahip olabilmeleri için, 21. yy becerilerini kazandırmaya yönelik çağdaş öğretim yöntemleriyle hayata geçirilen, teknolojik araçlar ve dijital kaynaklarla zenginleştirilmiş, bireysel farklılıkları gözeten öğrenci merkezli bir eğitim programı uygulanır.

Yaşam Becerileriyle Hayata Hazırlanan Nesiller

İleri Nesil Okulları eğitim yaklaşımımızın gerektirdiği şekilde tasarlanmış yaşam becerileri dersleri ile, öğrencilerimiz, ders içi ve ders dışı ekinliklerle desteklenir. Geleceğin dünyasında ve günlük yaşamlarında gereksinim duyacakları becerilerin kazandırılması hedeflenir. El becerilerini geliştiren çalışmalar, aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlar, yaratıcı düşünmeyi ve sorun çözebilme potansiyellerini destekler.

Doğru Rehber Olabilmek İçin Bireysel Takip Sistemi

Öğrencilerimizin güçlü alanlarını keşfetmek; kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlamak; ruhen sağlıklı, özerk, öz benlik algısına sahip bireyler olmalarını desteklemek amacıyla uluslararası etik ilkeler ışığında hem çocuklarımızla hem de velilerimizle düzenli görüşmeler yapılır, çeşitli envanterler uygulanır. Böylece çocuklarımızı daha iyi tanır, onların ihtiyaçlarına yönelik programlar hazırlanır.

21. yy’a Hazır Bireyler

Maker Robotik sistemle çocuklarımızın hem geleneksel ve ileri teknolojileri hem de üreten insan olmanın temel yetkinliklerini öğrenmeleri amaçlanır. Her öğrencinin var olan yeteneklerini, edindiği becerileri öğrendiklerini takibe alıyor, kendini geliştirmesi adına çalışmalar yapılır. Bu sistemle çocuklarımıza ürettikleri fikirleri paylaşmayı, paylaşım ekonomisini, geri dönüşümün değerini, elektronik ve mekanik bilgilerle hayata değer katma becerisini geliştirmek hedeflenir.

Temiz Havada, Sporla, Sanatla, Doğa ile Gelişen Nesiller

Öğrencilerimizin farklı spor dallarıyla tanışmalarına ve yetenekli oldukları alanların farkına vararak kendi tercihleri doğrultusunda belirli spor dallarında ilerlemelerine olanak sağlanır. Böylelikle tüm öğrencilerimizde sporcu disiplini ve ahlakına yönelik farkındalık oluşturulur. Fiziksel gelişim ile, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyo -duygusal gelişimleri desteklenir.
Sanat derslerimiz ile, öğrencilerimizin, görsel sanat sevgisi ve bilgisine sahip, bakmayı ve görmeyi bilen, estetik değerleri içselleştirmiş, kendisini sanat yoluyla özgürce ifade edebilen, bireysel farklılıkların kendilerini zenginleştirdiğinin bilincinde olan, yeni malzeme ve teknikleri kullanma konusunda meraklı ve cesur, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmaları amaçlanır.

OKUL TANITIMI VE KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Güçlü Eğitim Kadromuz

M. Fahrettin Eldek

Genel Müdür

Ülkem Çorapçı

Ortaokul Müdürü

Tuba Aksoy Pehlivan

İlkokul Müdürü

Başak Gezer

Anaokulu Müdürü

OKUL TANITIMI VE KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

İleri Nesil Okulları 2020-21 Eğitim Öğretim Yılı Okul Ücretleri

İNO Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokul

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde randevu ile gerçekleştirdiğimiz bireysel okul tanıtım günlerimiz devam ediyor.
Bireysel randevu için kayıt formumuzu doldurun, sizi arayalım.

Email

info@ino.k12.tr

 

İNO Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu