Kurumsal

2011 yılından itibaren yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren, Türk güneş enerjisi şirketi İnosolar Ltd., çevreci yaklaşımını eğitim sektörüne taşıma kararı almıştır.

Çevreci ve doğa dostu nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan İleri Nesil Okulları (İNO), 2018 yılında İstanbul, Çekmeköy’de eğitim ve öğretime başlamıştır. 10 bin metrekarelik yeşil açık alan üzerine kurulan kampüste, Uluslararası Eko-Okullar “Eco-Schools” programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz projelerle, öğrencilerimiz erken yaştan itibaren çevreye duyarlı ve doğayla uyumlu yaşamayı deneyimlemektedirler.

İleri Nesil Okulları, misyonunda yer alan “dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek” ilkesinden hareketle 2023-2024 akademik yılında Amerika’da Kansas City’de yer alan 140 yıllık köklü bir eğitim kurumu olan The Barstow School ile anlaşma yaparak bu okulun Türkiye’de ilk, dünyada 11. kampüsü olarak global eğitimin kapılarını öğrencilerine açmıştır.

Ulusal ve uluslararası program ve değerlere sahip, bireysel eğitim modelini benimseyen İleri Nesil Okullarının vizyonu; öğrencilerinin yaratıcılık, liderlik, empati, eleştirel düşünme, problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirerek onların yaşamda fark yaratmalarını sağlamaktır.

İleri Nesil Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimizin,
Öğrenme odaklı müfredat desteği ile bilgiyi yaşama aktarabilen,
Kişisel hak ve özgürlüklerinin farkında,
Yaratıcılığı ile fark yaratan,
Teknolojiyi amacına uygun kullanabilen,
Soran-sorgulayan araştıran ve bilimsel düşünen,
En az bir yabancı dili kendini ifade edebilecek düzeyde konuşabilen,
Bulunduğu toplumun değerlerine ve geleneklerine saygılı,
Özgüveni yüksek, sorumluluk bilincinin yanı sıra doğayı koruma bilincine, çevresel ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

 • Sevgi,
 • Saygı,
 • Hoşgörü,
 • Güven ve Doğruluk
 • Empati,
 • Vicdan,
 • Kültürel Değerlere ve Geleneklere Bağlılık,
 • Başarı ve İlerleme
 • Uluslararası bakış açısı,
 • Öğrenen merkezli yaklaşım,
 • Sorgulamaya dayalı öğrenme,
 • Alanlar arası planlama ve uygulama,
 • Proje temelli eğitim,
 • Farklılaştırılmış eğitim,
 • Yabancı dil edinimi,
 • Bireysel farklılıkları destekleyen öğrenme ortamları,
 • Teknoloji destekli eğitim programları,
 • İlgi ve becerileri keşif sürecinde rehberlik,
 • Demokratik, şeffaf, iletişime açık, çözüm odaklı yönetim anlayışı,
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında yürütülen bir eğitim anlayışı.

Hakkımızda

2011 yılından itibaren yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren, Türk güneş enerjisi şirketi İnosolar Ltd., çevreci yaklaşımını eğitim sektörüne taşıma kararı almıştır.

Çevreci ve doğa dostu nesiller yetiştirmek amacıyla kurulan İleri Nesil Okulları (İNO), 2018 yılında İstanbul, Çekmeköy’de eğitim ve öğretime başlamıştır. 10 bin metrekarelik yeşil açık alan üzerine kurulan kampüste, Uluslararası Eko-Okullar “Eco-Schools” programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz projelerle, öğrencilerimiz erken yaştan itibaren çevreye duyarlı ve doğayla uyumlu yaşamayı deneyimlemektedirler.

İleri Nesil Okulları, misyonunda yer alan “dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek” ilkesinden hareketle 2023-2024 akademik yılında Amerika’da Kansas City’de yer alan 140 yıllık köklü bir eğitim kurumu olan The Barstow School ile anlaşma yaparak bu okulun Türkiye’de ilk, dünyada 11. kampüsü olarak global eğitimin kapılarını öğrencilerine açmıştır.

Misyonumuz & Vizyonumuz

Ulusal – uluslararası program ve değerlere sahip, bireysel eğitim modelini benimseyen İleri Nesil Okullarının vizyonu;

öğrencilerinin yaratıcılık, liderlik, empati, eleştirel düşünme, problem çözme ve ekip çalışması becerilerini sürekli geliştirerek onların inovatif çalışmalarla yaşamda fark yaratmalarını sağlamaktır.

İleri Nesil Okulları olarak misyonumuz;

 • Öğrenme odaklı müfredat desteği ile bilgiyi yaşama aktarabilen,
 • Kişisel hak ve özgürlüklerinin farkında olan,
 • Yaratıcılığı ile fark yaratabilen,
 • 21. yy yetkinliklerine ve STEAM becerilerine sahip olan,
 • Teknolojiyi amacına uygun kullanabilen,
 • Soran-sorgulayan, araştıran ve bilimsel düşünebilen,
 • En az bir yabancı dili ileri düzeyde konuşabilen,
 • Bulunduğu toplumun değerlerine ve geleneklerine saygılı olan,
 • Özgüveni yüksek, sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Doğayı koruma bilincine, çevresel ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmektir.
 • Öğrenci merkezli tasarlanan akademik programlar,
 • Dönüşümlü düşünme,
 • Bireysel ihtiyaca göre öğrenim fırsatı,
 • Disiplinler arası iş birliği ve uygulama,
 • Topluma ve küresel sorunlara duyarlılık,
 • Yetenek gelişimine katkı,
 • Ana dil ve yabancı dilde kendini ifade edebilme.

Yönetim Kurulu

İNO Liderlik Ekibi

Barstow Liderlik Ekibi

Anaokulu Akademik Kadro

İlkokul Akademik Kadro

Ortaokul Akademik Kadro

Uygulamalı Dersler Akademik Kadro

İkinci Yabancı Diller Akademik Kadro