İLKOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

İleri Nesil Okulları İlkokul Eğitim Programı, Milli Eğitim Müfredatı temelinde, uluslararası standartlarda geçerliliği olan eğitim programları ile yapılandırılarak hazırlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan öğrenci merkezli programla, öğrencinin çok yönlü gelişimi sağlanır.

Bilgiyi keşfeden ama aynı zamanda edindiği bilgiyi sorgulayan, dünyaya, çevresine evrensel bakış açılarıyla bakabilmesini sağlayacak inovatif çalışmalar ile zenginleştirilir.

Farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu, öğrenmenin disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği sınıf ortamları oluşturulur.

Yaşayarak öğrenmenin merkezinde, paylaşma ve üretme alanlarıyla matematiksel bakış açısı, ana dil ve yabancı dil ile desteklenir.

2023-2024 eğitim öğretim yılında İleri Nesil İlkokulunda uluslararası program uygulanmaya başlayacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul Programı, The Barstow School Programlarının etkinlikleri ve ortak online çalışmaları ile zenginleştirilecek, bir birey olarak öğrenci gelişimi farklı öğrenme yöntemleri ile desteklenecek ve öğrencinin hedeflenen   temel kavram ve becerilerinin aynı düzeyde geliştirilmesi sağlanacaktır.

İleri Nesil İlkokulu ve The Barstow Schools olarak, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, yaratıcılıklarını kullanmalarına, doğal yaşam deneyimi edinmelerine, Düşünme, yorumlama, araştırma, üretme becerilerini geliştirmek birincil hedefimizdir.

 

ino kayıt


    İlkokulda Yaşam