İLKOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

İleri Nesil Okulları İlkokul Eğitim Programı, Milli Eğitim Müfredatı temelinde, uluslararası standartlarda geçerliliği olan eğitim programları ile yapılandırılarak hazırlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan programla, öğrenci merkezli, öğrenciyi sadece akademik yönden değil aynı zamanda sosyal ve kültürel yönden de destekleyen çalışmalar yürütülür.

Bilgiyi keşfeden ama aynı zamanda edindiği bilgiyi sorgulayan, dünyaya, çevresine evrensel bakış açılarıyla bakabilmesini sağlayacak çalışmalar uygulanır.

Programlar, sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir.
Farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu, öğrenmenin disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği sınıf ortamları oluşturulur.
Yaşayarak öğrenmenin merkezinde, paylaşma ve üretme alanlarıyla matematiksel bakış açısı, ana dil ve yabancı dil desteklenir.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dili bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde yaşayarak öğrenen İNO Okulları öğrencileri iki sınıf öğretmeni ile çalışır. Sınıf öğretmenlerinden biri Milli Eğitim onaylı müfredatı sürdürürken, diğeri İngilizce Müfredatı uygular. İngilizce müfredatı uygulayan öğretmenimiz yabancıdır.

Matematik ve Fen derslerinin iki saatlik diliminde sınıfta aynı anda bulunan sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni doğal süreç içinde Fen Bilimleri ve Matematik dil terminolojisini öğrencilerimize kazandırmayı hedefler.

İNO Öğrencileri yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini çift öğretmen desteği ile çift dilli olarak sürdürmektedir. Uygulanan program, yabancı dil becerilerini erken yaşta, günlük yaşama aktararak, öğrencilerin doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir. Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır. Yabancı dil, öğrenci sunumları, yarışmalar ve uluslararası projeler ve oyunlarla hayatın içine aktarılır.
İngilizce öğretmeni sınıfının hem yabancı dil öğretmeni hem de eğitim koçudur.

İkinci Yabancı Dil; İspanyolca, Fransızca, Almanca dillerinden birini seçen öğrencimiz tarafından belirlenir.
İkinci yabancı dil dersimiz ilkokul üçüncü sınıftan itibaren haftada 2 saat olarak uygulanır. Oyun, şarkı ve etkinlikler yoluyla sevdirerek öğretilir.

Değerler Eğitimi

Okulumuzda erken yaşlarda kazandırılmaya başlanan değerler, öğrencilerimizin yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temelini oluşturur. Her yaş grubunun, yıl boyunca planlayıp sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerde çevreye ve canlılara karşı duyarlılık, empati, değer verme gibi tutumların pekişmesini ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesini hedefler.

Veli- Öğretmen Paylaşım Günleri

İNO Öğretmenlerinin haftalık programlarında iki saat randevulu veli görüşmelerine ayrılmıştır. Bu görüşmelerle, öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenmektedir. Öğretmenlerimizle birebir görüşme yapmak isteyen velilerimiz, randevu saatlerini göz önünde bulundurarak, öğretmenlerimizden mail yoluyla görüşme talebinde bulunabilirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

İNO Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere üç ana gruba hizmet eder. Psikolojik Danışman, öğrencileri daha yakından tanıyabilmek, gereksinimlerini belirlemek ve doğru yönlendirmelerde bulunabilmek için gözlem yapar, çeşitli test ve envanterler uygular. Öğrencilerin sorunlarına uygun çözüm önerileri getirir. Öğrencilerin gelişim ve öğrenim düzeylerine göre hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda, bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarıyla çalışmalarını yürütür.

Öğrenciler ‘Okul Temel Anlaşmalarını’ eğitim-öğretim yılı başlangıcında, sınıflar düzeyinde ve öğretmenlerinin rehberliğinde, kendileri belirler ve uygular. Bu yöntemle, öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir; özdenetim sağlanır.

ino kayıt


    İlkokulda Yaşam