İNO İlkokulu
Genel Bilgiler
Tam imkanlarla ilk adım!

İNO ayrıcalığı ve bütünsel eğitim perspektifiyle ileri nesiller hayata hazırlanıyor, kendilerini keşfediyor, hayatlarına değer katıyor. Spordan sanata, beceri gelişiminden doğayla iç içe yaşama kadar ihtiyaçları olan her bilgiye ulaşıyor, gelişiyor!

Yeni nesil eğitim anlayışı, tam donanımlı ileri nesiller! İNO ilkokul programlarında çocuklarımıza uzman kadromuzla oluşturduğumuz 3 farklı perspektifle her alanda gelişmelerini sağlayan bir yaklaşım sunuyoruz. 

Akademik gelişime tam destek
INO-pattern

                  İNO ayrıcalığı ile tam eğitim yaklaşımı                                     çerçevesinde öğrencilerimize tüm akademik alanlarda bir üst eğitim basamağına ve yetişkinlik hayatlarında gereksinim duyacakları akademik altyapıyı oluşturuyoruz.

Güncel pedagojik yaklaşımla, bireysel farklılıklarına saygı duyarak kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için teknolojiden faydalanarak işbirlikçi öğrenim tasarlıyoruz.

Yabancı dil öğrenmenin yeni yolu

Yabancı dil öğrenmenin yeni yolu İlkokulun tüm kademelerinde müfredatımız Common European Framework Reference (CEFR)/(Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Programı) doğrultusundadır. Bu program çerçevesinde, ‘En iyi öğrenmenin yolu eğlenerek öğrenmektir.’ felsefesini benimseyerek öğrencilerimize farklı İngilizce dersleri sunuyoruz.

Ana derslerimizdeki konu anlatımları, yaş düzeyine uygun tekli kelime bilgisini, uygun grammer ve yapıları içerir. Derslerimizde akıllı tahta, fiziksel ve online oyunlar, şarkılar, aktiviteler, videolar, görseller, hikayeler, projeler ve canlandırmalar kullanılmaktadır.

Previous
Next
Beceri gelişime tam destek!

Tam eğitim sistemimizde akademik donanımın yanında çocuklarımızın yetişkinlik yaşantılarında gereksinim duyabilecekleri farklı yaşam becerileri geliştirmelerini sağlıyoruz. 

Ders içi ve ders dışı etkinliklerle çocuklarımız herhangi bir yaşam sorununa çözüm bulma konusunda destekleniyorlar. 

İNO’da bulunan maker stüdyosu, seramik atölyesi, İngilizce yabancı dil etkinlik sınıfları, Fransızca etkinlik sınıfları- satranç – Dans Salonu- Spor salonu- yüzme havuzu- kütüphane- fen bilgisi ve teknoloji laboratuvarları beceri gelişimini desteklemek için kullanılıyor.

Çocuklar yaşam becerileri kazanıyor

Çocuklarımızın takım çalışmasını öğrenmesi; problem çözme yeteneklerinin gelişmesi; etkin zaman kullanımıyla gelişmeleri; doğal liderlik yeteneklerinin ortaya çıkması; çatışma yönetimi, etkin iletişim sağlayabilme, analitik ve sosyal çözüm kabiliyetlerinin artması için geliştirdiğimiz programlarla onları hayata tam hazırlıyoruz!

INO-pattern

Yaratıcı okuma ve yazma becerileriyle hayata hazırlanan nesiller

Çocuklarımızın akademik hayatını kolaylaştırıcı düşünme becerileri kazanmaları adına akademik konularla bağlantılı bilişsel çalışmalar oluşturuyoruz. 

Yaratıcılık, stratejik ve eleştirel düşünme, organize olma, hız, planlama, muhakeme yeteneği, neden-sonuç ilişkilerini kurabilmeleri adına çocuklarımızı destekliyoruz, geleceğe hazırlıyoruz. 

Teknoloji ve gelişim

Maker Robotik sistemle çocuklarımızın hem geleneksel ve ileri teknolojileri hem de üreten insan olmanın temel yetkinliklerini öğrenmelerini sağlıyoruz. Her öğrencinin var olan yeteneklerini, edindiği becerileri öğrendiklerini takibe alıyor, kendini geliştirmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bu sistemle çocuklarımıza ürettikleri fikirleri paylaşmayı, paylaşım ekonomisini, geri dönüşümün değerini, elektronik ve mekanik bilgilerle hayata değer katma becerisini geliştirmeyi öğretiyoruz. 

Kişilik gelişimine tam destek!

İletişim ve sosyal becerilere sahip, güven ve ekip çalışmasını bilen, doğru ifade yönetmelerini kullanabilen, özgüvenli, duyarlı çocuklar yetiştirmek için eğitim sistemimizde kişilik gelişimine tam destek oluyoruz!

Doğru rehber olabilmek için…

Öğrencilerimizin güçlü alanlarını keşfetmek; kendilerini tanımalarını ve geliştirmelerini sağlamak; ruhen sağlıklı, özerk, öz benlik algısına sahip bireyler olmalarını desteklemek amacıyla psikolojik danışma uluslararası etik ilkeler ışığında hem çocuklarımızla hem de velilerimizle görüşmeler yapıyor, çeşitli envanterler uyguluyoruz. 

Böylece çocuklarımızı daha iyi tanıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik gelişmeleri için programlar hazırlıyoruz. 

INO-pattern

Sporla yetişen ileri nesiller…

İleri Nesil Okulları’nda öğrencilerimizin sporcu yanları desteklenirken onların gelişimlerini ve yeteneklerini sergileyebilmeleri için her türlü olanağı sağlıyoruz. 

Öğrencilerimizin aynı zamanda kendilerini geliştirmesine odaklanmaları için hem nitel hem de nicel ölçümler yapıyor, ilgi duydukları, yetenekli oldukları branşlara yönlendirerek sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiriyoruz. 

Sanatın her alanında gelişim…

Sanat derslerimizi öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla özgürce ifade edebilecekleri şekilde, yaş seviyeleri ve gelişim basamaklarını dikkate alarak tasarlıyoruz.

İleri nesillerin; görsel sanat sevgisi ve bilgisine sahip, bakmayı ve görmeyi bilen, estetik değerleri içselleştirmiş, kendisini sanat yoluyla özgürce ifade edebilen, bireysel farklılıkların kendilerini zenginleştirdiğinin bilincinde olan, yeni malzeme ve teknikleri kullanma konusunda meraklı ve cesur, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olmasını amaçlıyoruz.

error: Content is protected !!
Kayıt Formu