• Uluslararası bakış açısı,
 • Öğrenen merkezli yaklaşım,
 • Sorgulamaya dayalı öğrenme,
 • Alanlar arası planlama ve uygulama,
 • Proje temelli eğitim,
 • Farklılaştırılmış eğitim,
 • Yabancı dil edinimi,
 • Bireysel farklılıkları destekleyen öğrenme ortamları,
 • Teknoloji destekli eğitim programları,
 • İlgi ve becerileri keşif sürecinde rehberlik,
 • Demokratik, şeffaf, iletişime açık, çözüm odaklı yönetim anlayışı,
 • Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında yürütülen bir eğitim anlayışı,

Kampüste Yaşam