• Öğrenci merkezli tasarlanan akademik programlar,
  • Dönüşümlü düşünme,
  • Bireysel ihtiyaca göre öğretim fırsatı,
  • Disiplinler arası iş birliği ve uygulama,
  • Topluma ve küresel sorunlara duyarlılık,
  • Yetenek gelişimine destek,
  • Ana dil ve yabancı dilde kendini ifade edebilme,

Kampüste Yaşam