ANAOKULUNDA EĞİTİM ÖĞRETİM

Hedeflerimiz

Sağlıklı, sosyal iletişim becerilerine sahip, yaratıcı bireyler olarak, hızla değişen ve gelişen dünyada söz sahibi bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı güvenle geleceğe hazırlamak İleri Nesil Okulları olarak öncelikli hedefimizdir.

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren The Barstow Okulları ile ortak yürütülecek uluslararası programlar her öğrencinin yaratıcılık ve keşfetme becerisini geliştirme amaçlı tasarlanmıştır.

Eğitimimizde uygulanan aktif yöntemler ile öğrencilerimiz, ”Ne, Nasıl, Neden?” sorularıyla düşünmeye, araştırmaya, kendini ifade etmeye, iletişim kurmaya, üretmeye yönlendirilir. Bu bakış açısıyla merak eden, soru soran, araştıran, keşfeden, birey olduğunun farkında olup geleceğe güvenle bakan çocuklar yetiştirilir.

Oyun Tabanlı Öğrenmede çocuklar aktiftir ve deneyimleyerek öğrenirler. Örneğin onlar için hazırladığımız oyunlar aracılığıyla mühendislik ve tasarım becerileri ile motor becerilerini ve eleştirel düşünme becerilerini fark edip aynı anda geliştirebilirler.  Özenli ve yaratıcı öğretmenlerle yönlendirilen öğrenciler, oyun oynarken temel dil sanatları, sosyal çalışmalar, matematik ve bilim becerilerini öğrenirler.

Bilim müfredatımız, çocukların etraflarındaki dünyayı deneyler ve aktivitelerle keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerimiz biyolojiyi, fizik ve hatta basit kimyayı keşfetmek için duyularını kullanır. Etkinliklerimiz çocukların bilimsel kavramları eleştirel düşünmeleri için öğrenmelerine olanak tanır. Öğrenciler gözlemler, hipotezler ve kayıtlar yoluyla daha yüksek sırayla düşünme ve bilim becerilerini kullanma ve iyileştirme becerilerini geliştirirler.

Okulöncesi Matematik etkinliklerimiz, Matematikte başarı, öğrencilerin sayılarla ilgili sezgisel bir his ve bunları uygulamaya yönelik sağduyulu bir yaklaşım geliştirmesiyle başlar.

Öğrencilerimiz, elle uygulamalı (hands-on) manipülatifler kullanmakla, çevrimiçi oyunlar yoluyla sayı desenlerini, karşılaştırmaları, değer yerleştirme çalışmalarını, ekleme ve çıkarma, tahmin, bozuk para hesaplama oyunları, ölçüm ve hatta geometri oyunları ile matematiği. Ayrıca zamanı söylemeyi, grafikler oluşturmayı ve veri kaydetmeyi öğrenirler.

Sosyal edinimler ise bir anaokulu öğrencisinin dünyası, kişisel deneyimleri etrafında döner. Amacımız ister kendi topluluğunda ister yurtdışında olsun, bu deneyimleri alıp, öğrencilerin çevrelerindeki dünyayla bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için onları genişletmektir. Zengin deneyimler ve bağlantılar öğrencileri düşünmeye, araştırmaya ve keşfetmeye teşvik eder. Araştırma ve öğrendiklerini gösterme onlara ilham verir, bilgilerini sözlü olarak ifade eder ve anlayışlarının belgelenmesi için projeler geliştirerek öğrencilerimizi teşvik eder.

Küresel Eğitim programımız sayesinde öğrencilerimiz neredeyse her kıtadaki okullarla ortaklıklar kurmakta ve Uluslararası sanal geziler yaparak, farklı ülke ve kültürler hakkında deneyimler kazanarak, farklı ülkelerdeki akranları ile projeler üretmekten keyif almaktadır. Ulusal ve Uluslararası yüz yüze ve sanal ziyaretler yapmak sınıf müfredatımızı zenginleştirir.

Eğlenceli ve çocuk odaklı bir yaklaşım olan jolly phonics, öğrendiğimiz ikinci dilde sesleri fark etmek, sözcükleri görme, kod çözme ve karıştırma ve hafıza oyunları okumaya ön hazırlık  yapmak için eğlenceli bir yoldur. Bu süreçteki pek çok bileşen, kendine güvenen bir okuyucu olma konusunda öğrencilerimize yol gösteriyor. Anaokulu öğrencileri, edindikleri bu deneyimler sayesinde ilkokula geçtiklerinde kitaplardan hoşlanan, kendine güvenen, akıcı okuyucular haline geliyorlar.

İleri Nesil Okulları Anaokulunda, pedagoji alanında yeterliliğe sahip, farklı alanlarda uzmanlaşmış, akademik alan yeterliliğine sahip öğretmenler öğrencilere dünyayı keşfetme yolculuğunda rehberlik eder. Her sınıfta iki öğretmen bulunur, öğretmenler öğrencilerin dil edinimini erken yaşta kazandırmak için sınıf içinde İngilizce konuşur.

Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Modelinin temelini ‘Yabancı Dile Erken Yaşta Maruz Bırakmak’ felsefesi oluşturur. Günün sekiz saatini anne ve babasıyla değil de artık öğretmenleriyle geçiren öğrencilerimiz yaşamlarının merkezine öğretmenlerini, arkadaşlarını koyar. Bilgi paylaşımı yaptığı, iletişim içinde olduğu kişiler artık öğretmenleri ve arkadaşlarıdır. Anaokulu düzeyinde tüm öğretmenler öğrencilerinin anlayacağı tekniklerle İngilizce konuşarak, eğitimi bu temelde planlayarak, oyunları, sanatsal çalışmaları yabancı dilde yürüterek öğrencilerinin dil edinimini yaşama aktarmalarına destek olur.

Yabancı dil edinimi doğal bir süreç halini alır. Dil Özgüveni kazanılmış olur. Erken yaşta edinilen yabancı dil, sürekliliği olan kullanım ve yaşamda bulduğu karşılıkla kalıcı şekilde öğrenilir.

İleri Nesil Okulları Anaokulu Eğitim Programı kapsamında yürütülen İngilizce, Yaratıcı Drama, Görsel Sanatlar, Fen Laboratuvar Atölyeleri, Dans, Müzik-Orff, Beden Eğitimi-Yüzme , Satranç, Bilişim Teknolojileri gibi branş derslerinin yanı sıra, Akıl Oyunları-Mindlab,Stemist ,Matific gibi inovatif çalışmalar, Proje Çalışmaları, Sezgisel Okuma-Yazma etkinlikleriyle de öğrencinin çok yönlü gelişimi desteklenir.

Temalarımız ile bağlantılı olarak yapılan geziler, atölyeler, workshoplar ile öğrencilerimizin öğrendiklerinin yaşamdaki karşılıklarını bulması sağlanır. İleri Nesil Anaokulu Eğitim Programı merkeze alınarak takip ettiğimiz günlük eğitim rutinlerimiz;

 • İNO Circle Time,
 • Felsefe Zamanı,
 • Düşünme Becerileri,
 • Beyin Fırtınası,
 • 100. Gün Etkinliği,
 • Yakın Çevremi Tanıyorum,
 • Bir Soru Bir Yanıt,
 • Fen-Matematik GEMS Etkinlikleri,
 • Kavram Etkinlikleri,
 • Akıl Oyunları Etkinlikleri,
 • Gün Sonu Değerlendirmeler,
 • Demokrasi Çalışmaları,
 • Sorumluluk günleri,
 • Haftanın Çocuğu,
 • Göster- Anlat,
 • Geleneksel Çocuk Oyunları,
 • Aile Katılımı,
 • Ayın Ülkesi (5- 6 yaş),
 • Ayın projeleri / İlkler projesi (4-5 yaş),
 • Doğum Günleri,
 • Portfolyo Sunumlarından oluşmaktadır.

Anaokulunda ölçme değerlendirme uygulamalarının temel amacı öğrencinin davranış, beceri gelişimi ve kazanımlardaki gelişim düzeylerini takip etmektir.

Belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin neyi nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği belirlenir. İlgi alanları hakkında veriler toplanır. Elde edilen sonuçlar uygulanan programların başarısı hakkında değerlendirme yapma fırsatı verir.

Anaokulundan ilköğretime geçişte, ‘Okul Olgunluğu Testi’ ve genel değerlendirmede ‘Görsel Algı Tespiti’ yapılır, tüm süreci kapsayan veli ve öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenir, öğrenci gelişimi veli ile paylaşılır.

Anaokulunda kullanılan ölçme-değerlendirme araçları;

 • Anektod Kayıt Formları,
 • Rubrikler,
 • Portfolyolar,
 • Ödevlerdir.

Anaokulunda yürütülen Rehberlik çalışmalarında temel amaç, öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamıyla hayata attıkları ilk adımda olumlu okul ve benlik algısı oluşturmaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından okul sürecinde planlı ve sistemli yürütülen çalışmalar;

 • Okula Uyum Çalışmaları,
 • Kavram Gelişim Çalışması,
 • Görsel Algı ve Dikkat Çalışmaları,
 • Gözlemler,
 • Taramalardır.

Anaokulundan ilkokula geçişte ‘Okul Olgunluğu Testi, Veli Görüşmeleri, Öğrenci Bireysel Görüşmeleri’ ile süreç takip edilmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tüm çalışmalarını yıl boyunca öğretmen, öğrenci ve veli iş birliği ile yürütür.

Okul-Aile iş birliği ve doğru iletişim, eğitim-öğretim sürecinde ortak eğitim hedeflerine ulaşma yolunda büyük önem taşımaktadır. Tutum, yaklaşım ve iletişimde ortak hareket edilmesi, eğitimin verimliliğinde ve kalıcılığında arttırıcı bir etkiye sahiptir.

Bu bilinçle yapılan ‘Veli-Öğretmen Bireysel Görüşmeleri’ her dönem bir kez olmak şartıyla eğitim-öğretim yılında iki kez, randevu sistemiyle gerçekleştirilir.

Veli ya da okul gerekli gördüğünde, yine randevu sistemiyle bireysel görüşme gerçekleştirilir.

İleri Nesil Okulları & The Barstow School

İNO Barstow School

KAYIT FORMU

Anaokulunda Yaşam