ANAOKULUNDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

Hedeflerimiz:

Sağlıklı, sosyal iletişim becerilerine sahip, yaratıcı bireyler olarak, hızla değişen ve gelişen dünyada söz sahibi bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı güvenle geleceğe hazırlamak İleri Nesil Okulları olarak öncelikli hedefimizdir.

Eğitim-Öğretim Uygulamaları:

Eğitimimizde uygulanan aktif yöntemler ile öğrencilerimiz, ”Ne, Nasıl, Neden?” sorularıyla düşünmeye, araştırmaya, kendini ifade etmeye, iletişim kurmaya, üretmeye yönlendirilir. Bu bakış açısıyla merak eden, soru soran, araştıran, keşfeden, birey olduğunun farkında olup geleceğe güvenle bakan çocuklar yetiştirilir.

Her Sınıfta İki Öğretmen:

İleri Nesil Okulları Anaokulunda, pedagoji alanında yeterliliğe sahip, farklı alanlarda uzmanlaşmış, akademik alan yeterliliğine sahip öğretmenler öğrencilere dünyayı keşfetme yolculuğunda rehberlik eder. Her sınıfta iki öğretmen bulunur, öğretmenler öğrencilerin dil edinimini erken yaşta kazandırmak için sınıf içinde İngilizce konuşur.

Yabancı Dil (İngilizce) Ağırlıklı Eğitim:

Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Modelinin temelini ‘Yabancı Dile Erken Yaşta Maruz Bırakmak’ felsefesi oluşturur. Günün sekiz saatini anne ve babasıyla değil de artık öğretmenleriyle geçiren öğrencilerimiz yaşamlarının merkezine öğretmenlerini, arkadaşlarını koyar. Bilgi paylaşımı yaptığı, iletişim içinde olduğu kişiler artık öğretmenleri ve arkadaşlarıdır. Anaokulu düzeyinde tüm öğretmenler öğrencilerinin anlayacağı tekniklerle İngilizce konuşarak, eğitimi bu temelde planlayarak, oyunları, sanatsal çalışmaları yabancı dilde yürüterek öğrencilerinin dil edinimini yaşama aktarmalarına destek olur.
Yabancı dil edinimi doğal bir süreç halini alır. Erken yaşta edinilen yabancı dil, sürekliliği olan kullanım ve yaşamda bulduğu karşılıkla kalıcı şekilde öğrenilir.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler:

İleri Nesil Okulları Anaokulu Eğitim Programı kapsamında yürütülen İngilizce, Yaratıcı Drama, Görsel Sanatlar, Fen Laboratuvar Atölyeleri, Dans, Müzik-Orff, Beden Eğitimi-Yüzme , Satranç, Bilişim Teknolojileri gibi branş derslerinin yanı sıra, Akıl Oyunları-Mindlab, Proje Çalışmaları, Sezgisel Okuma-Yazma etkinlikleriyle de öğrencinin çok yönlü gelişimi desteklenir.
Sorgulama üniteleri ile bağlantılı olarak yapılan geziler, atölyeler, workshoplar ile öğrencilerimizin öğrendiklerinin yaşamdaki karşılıklarını bulması sağlanır. İleri Nesil Anaokulu Eğitim Programı merkeze alınarak takip ettiğimiz günlük eğitim rutinlerimiz;

 • İNO Circle Time,
 • Felsefe Zamanı,
 • Düşünme Becerileri,
 • Beyin Fırtınası,
 • 100. Gün Etkinliği,
 • Yakın Çevremi Tanıyorum,
 • Bir Soru Bir Yanıt,
 • Fen-Matematik GEMS Etkinlikleri,
 • Kavram Etkinlikleri,
 • Akıl Oyunları Etkinlikleri,
 • Gün Sonu Değerlendirmeler,
 • Demokrasi Çalışmaları,
 • Sorumluluk günleri,
 • Haftanın Çocuğu,
 • Göster- Anlat,
 • Geleneksel Çocuk Oyunları,
 • Aile Katılımı,
 • Ayın Ülkesi (5- 6 yaş),
 • Ayın projeleri / İlkler projesi (4-5 yaş),
 • Doğum Günleri,
 • Portfolyo Sunumlarından oluşmaktadır.

Ölçme- Değerlendirme

Anaokulunda ölçme değerlendirme uygulamalarının temel amacı öğrencinin davranış, beceri gelişimi ve kazanımlardaki gelişim düzeylerini takip etmektir.
Belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin neyi nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği belirlenir. İlgi alanları hakkında veriler toplanır. Elde edilen sonuçlar uygulanan programların başarısı hakkında değerlendirme yapma fırsatı verir.

Anaokulundan ilköğretime geçişte, ‘Okul Olgunluğu Testi’ ve genel değerlendirmede ‘Görsel Algı Tespiti’ yapılır, tüm süreci kapsayan veli ve öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenir, öğrenci gelişimi veli ile paylaşılır.

 • Anaokulunda kullanılan ölçme-değerlendirme araçları;
 • Anektod Kayıt Formları,
 • Rubrikler,
 • Portfolyolar,
 • Ödevlerdir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anaokulunda yürütülen Rehberlik çalışmalarında temel amaç, öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamıyla hayata attıkları ilk adımda olumlu okul ve benlik algısı oluşturmaktır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından okul sürecinde planlı ve sistemli yürütülen çalışmalar;

 • Okula Uyum Çalışmaları,
 • Kavram Gelişim Çalışması,
 • Görsel Algı ve Dikkat Çalışmaları,
 • Gözlemler,
 • Taramalardır.

Anaokulundan ilkokula geçişte ‘Okul Olgunluğu Testi, Veli Görüşmeleri, Öğrenci Bireysel Görüşmeleri’ ile süreç takip edilmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tüm çalışmalarını yıl boyunca öğretmen, öğrenci ve veli iş birliği ile yürütür.

Okul- Aile İş birliği

Okul-Aile iş birliği ve doğru iletişim, eğitim-öğretim sürecinde ortak eğitim hedeflerine ulaşma yolunda büyük önem taşımaktadır. Tutum, yaklaşım ve iletişimde ortak hareket edilmesi, eğitimin verimliliğinde ve kalıcılığında arttırıcı bir etkiye sahiptir.

Bu bilinçle yapılan ‘Veli-Öğretmen Bireysel Görüşmeleri’ her dönem bir kez olmak şartıyla eğitim-öğretim yılında iki kez, randevu sistemiyle gerçekleştirilir.
Veli ya da okul gerekli gördüğünde, yine randevu sistemiyle bireysel görüşme gerçekleştirilir.

ino kayıt


  Anaokulu Yaşam