Öğrencilerimiz, dijitalleşen dünyada, 21.yy yaşam ve STEAM becerilerini geliştirebilen, geleneksel eğitimin yanında inovasyonun ön planda olduğu global standartlarda bir eğitimin parçası olarak, 2023 – 2024 Akademik Yılı itibariyle anaokulundan liseyi bitirene kadar 6 akreditasyonla The Barstow School’un 140 yıllık müfredatı, Öğrenim Yönetim Sistemleri ve online eğitimlerine dahil olacaklardır. Uluslararası eğitim ağının parçası olup akredite bir Türk diploması ve akredite bir ABD diplomasına sahip olacak öğrencilerimiz, dünyanın her yerindeki üniversitelerde de eğitim hayatlarına doğrudan devam edebileceklerdir.

 • Bilim Temelli Eğitim: Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini etkili ve kalıcı kazanabilmeleri, keşfetme, deney yapma ve gözlemlerini uygulamaya geçirmeleri hedeflenir.
 • Yabancı Dilde Üstün Başarı: Yabancı dilde bütünlük ilkesine bağlı kalarak, diğer branşlarla iş birliği içinde Türk ve Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle programlar yürütülür. Öğrencilerin İngilizce dilini ana dili seviyesinde ve ek olarak başka bir yabancı dili ileri seviyede kullanabilmesi hedeflenir.
 • Sorgulamaya Dayalı Öğrenci Merkezli Eğitim: Sorgulama temelli bilim eğitimi, bütüncül ve disiplinler arası yaklaşım ile her kademede uygulanır.
 • Nitelikli Değerler Eğitimi: Öğrenci bir bütün olarak algılanır; yaşam boyu sahip olacağı tutum ve becerilerin temeli bu eğitimle oluşturulur.
 • İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Eğitimi: Öğrencilerin teknolojik gelişimleri yakından takip etmeleri ve insana değer katan yeni inovatif fikirleri hayata geçirmeleri sağlanır.
 • Disiplinler arası İş birliği: Ortak planlama ve derslerin birbiri ile entegrasyonu öğrencilerde problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir, olaylara bütüncül yapıda bakabilme yetisi kazandırır.
 • Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlık: Türkiye’de uygulanan ulusal akademik sınavlara ve uluslar arası sınavlara hazırlık çalışmaları dersler bazında yapılır.
 • İnovatif Anlayış ile Müfredat ve Müfredat Ötesi Aktivitelerin ve Programların Yürütülmesi: Tüm dünyada geliştirilen yeni yaklaşımlar ve inovatif uygulamaların takip edilmesi ile beraber, öğrencilerin yeni sistemlere ve programlara dahil olmaları sağlanır.
 • Yetenek Gelişimine Yönelik Kulüp Çalışmaları: Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemek; bireysel merak ve yeteneklerini keşfetme süreçleri Kulüp Çalışmaları ile yürütülür.
 • Bireysel Özelliklere Uygun Ek Çalışmalar: Öğrencilerin ünite konuları ardından yapılan değerlendirmelerinde ortaya çıkan kazanım eksiklikleri, ek çalışma saatleri ile desteklenir.
 • Bireysel Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri: Öğrencilerimizin sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerini önemsiyoruz. Okula girişlerinden mezuniyetlerine kadar tüm süreçlerinde bireysel ve titiz rehberlik çalışmaları yürütülür.
ino kayıt


  Kampüste Yaşam