EĞİTİM ÖĞRETİM HEDEFLERİ

İleri Nesil Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretim, Hazırlık + 4 yıl olarak sürdürülür.

Özel Anadolu Liseleri statüsünde 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında yeni döneme başlayacak olan İleri Nesil Anadolu Lisesi, güçlü akademik programlarını Millî Eğitim Bakanlığı lise müfredatı ve The Barstow School’un uyguladığı uluslararası program olan AP (Advanced Placement) ile zenginleştirerek öğrencilerine sunmak üzere çalışmalarını tamamlamıştır.

İleri Nesil Anadolu Lisesinde öğrenciler; uygulamalı, proje temelli öğretim programları ve öğrenci merkezli eğitim yöntemleriyle, problem çözme, deneyleme, tartışma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler.

Farklı yabancı dillerin konuşulduğu ortamda bilgi ile donanmış, öz güveni gelişmiş, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, başarı odaklı bireyler olarak yüksek öğrenime hazırlanırlar.

Okulumuzda 8,9 ve lise hazırlık sınıflarından başlayarak danışman öğretmenlik sistemi uygulanır. Bu öğretmenler öğrencilerin lise eğitimleri süresince akademik, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerini takip eder.

Okulun açık – kapalı her alanı öğrenme ortamı olarak öğrencilere sunulur ve bu ortamlarda zenginleştirilmiş ders müfredatları ile öğrencilerin çok yönlü gelişimleri sağlanır.

İNO Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir yabancı dil programı uygulanır. 9. sınıftan itibaren matematik ve fen bilgisi dersleri İngilizce olarak verilir. 9 ve 10. sınıf programı, diğer liselerde olduğu gibi tüm branş derslerinin alındığı ortak yıldır. 11. sınıftan itibaren ilgi ve becerilerine göre gerekli temel dersleri seçebilirler. Bu sınıflarda fen bilgisi, Türkçe, matematik ve yabancı dil alanı olmak üzere 3 alan bulunur.

İNO Anadolu Lisesinde Türk Eğitim Müfredatı, Türk ve anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından iki dilde yapılır. Teknolojinin her alanda kullanıldığı sınıflarda eğitim gören öğrenciler, İngilizce literatür ve bilgi kaynaklarını kolaylıkla izler, üniversite hazırlık muafiyet sınavlarında başarılı olmaları sağlanır. The Barstow School öğrencileri ile belirlenen konu başlıklarına göre online münazaralar planlanır, küresel sorunlar ve çözümleri konusunda görüşlerini yaşıtları ile paylaşır, duyarlı öğrenciler olarak yabancı dilde kendilerini ifade ederler.

İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil- Almanca, Fransızca, İspanyolca -öğretimi de programda dört dil becerisinin kazandırılması amaçlı çeşitli aktiviteler, projeler ve geziler ile yürütülür.

AP Programı ve AP dersleri, dünyadaki çeşitli üniversitelere öğrencilerin kabul edilmesini sağlar. Okulumuzda sunulan AP dersleri öğrencinin ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak belirlenir.

AP programı College Board tarafından onaylanmış ve 60’tan fazla ülkede uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. AP Programı uluslararası öğrencilerle bağlantı kurmayı amaçlar, öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden bazı üniversitelerde muaf olma imkânı sağlar, kısacası liseyi üniversiteye bağlayan ileri bir programdır.

Öğrencilerden Millî Eğitim Bakanlığı lise ders müfredat kazanımları yanında, AP sınavlarında başarılı olmaları beklenir.

AP programından mezun olan öğrencilerimiz hem The Barstow Diploması’na hem de MEB İNO Diploması’na hak kazanır, yurt dışı üniversite başvurularında kabul alır ve tercih ettikleri üniversitelere kayıtlarını yaptırabilir.

Öğrencilerin konu eksiklerini gidermek, zorlandıkları konuların tekrarlarını yapmak, yurt içi- yurt dışı sınavlarda test tekniklerini geliştirmek ve zaman yönetimi konularında bilinçlendirme amaçlı cumartesi günleri veya hafta içi ek dersler, etütler yapılır.

İNO Lisesinin temeli olan proje bazlı eğitim ve aktif öğrenme sistemi bilgisayar dersliklerimizde The Barstow School paylaşımlı çalışmalarla yürütülür ve öğrencilerin iyi bir bilgisayar okuryazarı olarak çağı yakından takip etmeleri, proje geliştirmeleri ve teknoloji konularında yetkinlikleri sağlanır.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştiren ve sosyal hayata hazırlayan çeşitli kulüp çalışmaları yapılır.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında öğrenciler, kendi projelerini geliştirip yöneterek yaşadıkları toplumu daha iyi anlar ve topluma değer katacak yöntemler geliştirmeyi öğrenir.

Öğrencilere, bir işe başlama ve sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

The Barstow Schools ile ortak projeler planlanır, birlikte yürütülür, öğrenci değişim programları ile desteklenir.

Lise yılları öğrencilerin hem duygusal gelişim hem de kariyere yönelim konularında önemli bir dönemdir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişimini desteklemek için aşağıdaki hizmetleri sunar;

  • Sınıflar düzeyinde Rehberlik programının planlanması ve uygulanması,
  • Öğrencilere yönelik bireysel danışma,
  • Kariyer yönelimi çalışmaları,
  • 10.sınıflar için alan seçim çalışmaları,
  • Grup rehberliği.

Öğrencilere bireysel sorunlarında sürekli destek sağlanır. Okul, aile, rehber ve danışman iş birliği ile öğrenci gelişimi desteklenir.

Öğrencinin başarısı, “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır. Yıl içerisinde yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla birlikte ödev, proje ve ders içi – ders dışı etkinliklerin değerlendirilmesi sonucu öğrencinin yıl sonu notu hesaplanır.

AP program ölçümleri ve sınavları dönem başında duyurulur ve öğrencilere uygulanır.

Öğretmenlerimizin haftada bir saati görüşmeye gelen velilerimiz için ayrılır. Bu görüşmelerle öğrencilerimizin gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bu bilgiler velilerle paylaşılır, başarıyı arttırmak için gerekli öneriler yapılır ve önlemler alınır.

İNO Anadolu Lisesinde okul ve ailenin ortak dil kullanması, ortak tutum sergilemesi, öğrenci başarısının artması amacıyla veli iletişimine büyük önem verilir. Yapılan tüm etkinlikler, duyurular, geziler, öğrenci gelişimi, devam-devamsızlık ve disiplin kurulu kararları hakkında velilerimiz telefon, mesaj ve elektronik posta yoluyla bilgilendirilir.

İNO Anadolu Lisesine öğrenci kayıt kabulde 8. sınıf LGS puanı esas alınır. Ara sınıflara öğrenci alımlarında sınav uygulanır, rehberlik görüşmesi yapılır. Okulumuz bünyesinde gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sınav sonucunda öğrencilerimizin hazırlık eğitimi alıp almayacağına karar verilir.

İleri Nesil Okulları & The Barstow School

İNO Barstow School

KAYIT FORMU

Lisede Yaşam